+381 11 22 78 052         +381 61 22 11 091    +381 63 81 07 404       office@aquacentar.rs

Zeleni krovovi i zidovi

Nastojimo da našim klijentima ponudimo novine iz oblasti pejzažne arhitekture.


Iako se dosta priča o tome, vertikalno i krovno ozelenjavanje je u našoj zemlji i dalje u početnoj fazi razvoja, pre svega zbog visokih inicijalnih ulaganja. Potrudili smo ze da za naše klijente obezbedimo nove materijale i konstrukcijska rešenja koja će ovaj vid ozelenjavanja učiniti što pristupačnijim.


Zeleni krovovi

Kada govorimo o zelenim krovovima veoma je bitno napraviti razliku između ekstenzivnih, poluintenzivnih i intenzivnih zelenih krovova.

Ekstenzivni zeleni krovovi se zasnivaju od biljnih vrsta koje imaju mali korenov sistem i koje lako podnose sušu (sukulenti, trave).

Kako su ovo biljke sa plitkim korenovim sistemom, dovoljna im je mala debljina supstrata (7-12 cm). Samim tim imaju malu težinu po m2, tako da se mogu oformiti na većini već izgrađenih krovnih konstrukcija. Mogu biti oformljeni na kosim ili ravnim površinama.

Ekstenzivni zeleni krovovi: njihova osnovna funkcija je temperaturna izolacija, zadržavanje atmosferskih padavina, smanjenje aerozagađenja i buke, povećanje energetske efikasnosti objekta, uticaj na povećanje biodiverziteta, a zahtevaju minimalno održavanje.

zeleni krov
zeleni krov

Poluintezivni zeleni krovovi se formiraju na ravnim krovovima kojima će korisnici imati pristup. Debljina supstrata iznosi oko 30 cm i ozelenjavanje se vrši travnjacima i upotrebom različitih vrsta perena i šiblja. U poslednje vreme sve češće se pojavljuju poluintenzivni zeleni krovovi koji se koriste za uzgajanje povrtarskih vrsta. Ovaj tip zelenog krova zahteva održavanje i po potrebi instalaciju drenažnih i zalivnih sistema.


Intenzivni zeleni krovovi podrazumevaju formiranje kompletnog vrta. Kako debljina supstrata u nekim delovima može iznositi i do 80 cm, neophodno je već prilikom izgradnje objekta planirati ovakvu namenu prostora, pre svega prilikom statičkih proračuna. Prilikom izbora biljnog materijala nemamo ograničenja, tako da se mogu koristiti sve vrste koje bismo želeli da vidimo u svom dvorištu uključujući i visoka strabla lišćara.


Jedini "nedostatak" zelene arhitekture predstavlja inicijalno ulaganje. Međutim, treba uzeti u obzir da je održavanje ovih sistema mnogo jeftinije i da će se vremenom ovaj vid gradnje isplatiti s obzirom na to da smanjuje troškove grejanja i hlađenja, reguliše vlažnost i temperaturu vazduha bez upotrebe pomoćnih tehničkih sredstava.


Terase

Sa toplijim vremenom raste i naše vreme provedeno na terasama i balkonima. Bez obzira koliko je mala Vaša terasa, ona može postati prava oaza. Uređivanjem terase ili balkona dobijate svoj mali kutak za opuštanje.

One terase koje su zatvorene ili delimično zatvorene pružiće pravo zadovoljstvo i tokom jeseni, ukoliko ih pametno dizajniramo i oplemenimo biljkama, a da pritom zauzmemo minimalno prostora. Veza između enterijera i eksterijera utiče na karakter i utisak svakog doma.

Kako bi ova veza ostala neprekinuta, prilikom odabira materijala za uređenje terase neophodno je voditi računa o enterijeru.


Zeleni zidovi

Bilo da imaju za cilj uticaj na mikroklimu u gradskim sredinama ili isključivo estetsku funkciju, zeleni zidovi nesumnjivo privlače sve veće interesovanje.

zeleni zid
zeleni zid

Kako zauzima malo prostora, zeleni zid je idealan vid ozelenjavanja poslovnog i stambenog prostora.


zeleni zid
zeleni zid

Već uveliko je poznat uticaj biljaka na smanjenje temperature u letnjim mesecima i za par stepeni, kao i njihova sposobnost filtracije vazduha. Međutim, da bismo postigli pun efekat, potreban je veliki broj biljaka, a za to nam je do sada, sadnjom u posudama, bio potreban i znatan prostor. Zeleni zid, s obzirom na to da predstavlja vertikalno ozelenjavanje, rešava ovaj problem i daje nam mogućnost sadnje većeg broja biljaka bez prekomernog zauzimanja prostora.


zeleni zid
zeleni zid

Ukoliko želite zanimljiv detalj, koji će dati karakter Vašem prostoru i učiniti ga unikatnim, u mogućnosti smo da Vam ponudimo različite dimenzije zelenih zidova koji će se u potpunosti uklopiti u Vaš prostor.


zeleni zid

Zelene fasade

Poslednjih par godina intezivno se govori o "održivom razvoju". Ako izuzmemo utopijski pristup i upotrebimo na realan i upotrebljiv način koncept "održivog razvoja", resursi potrebni za opstanak trajaće znatno duže od predviđenih 50 godina.

Jedan od vidova "održivog razvoja" okrenut je "zelenoj arhitekturi" koja pre svega smanjuje potrošnju energije potrebnu za grejanje i hlađenje, smanjuje zagađenje vazduha, predstavlja zvučnu izolaciju i podržava čovekovu potrebu da živi okružen prirodom.

Za ozelenjavanje fasada, dvorišnih zidova i sličnih površina, koriste se višegodišnje biljne vrste prilagođene našim klimatskim uslovima.

zelena fasada
zelena fasada

Ako ste neko ko želi da bude drugačiji od ostalih, tj. od onih koji klasično uređenje ne smatraju svojim limitom, možete nas kontaktirati i zakazati neobavezujući sastanak sa našim stručnjacima za ovu vrstu uređenja. Tom prilikom ćete dobiti idealno rešenje za uređenje Vašeg prostora koje je u okviru Vaših finansijskih mogućnosti, tj. određenog budžeta.


PRETVORITE VAŠU VIZIJU U STVARNOST,

ZAKAŽITE KONSULTACIJE VEĆ DANAS !


Everris         Osmocote LandscaperPro Pedrollo         Firestone         Hunter