+381 11 22 78 052         +381 61 22 11 091    +381 63 81 07 404       office@aquacentar.rs

Formiranje travnjaka

Busenom ili setvom


Travnjaci uvek predstavljaju nezaobilaznu osnovu svakog vida uređenja spoljnih zelenih površina, bilo da se radi o travnjaku koji je formiran setvom odabranog semena u skladu sa uslovima na terenu ili formiranjem travnjaka postavljanjem tepih trave.

Odlučujuća faza pre formiranja travnjaka je priprema terena, koja se u svim slučajevima pokazala kao neizostavan faktor za dobar, zdrav i dugotrajan travnjak. Sam način pripreme terena će umnogome zavisiti od vrste zemljišta i uslova na terenu koji je predviđen za travnjak.

Osnovne razlike između travnjaka formiranih setvom semena trave i travnjaka formiranog postavljanjem busena trave - tepih trava:

cena

Na prvi pogled formiranje travnjaka postavljanjem tepih trave se čini kao znatno skuplja varijanta. Ali ukoliko sagledamo vremenski period koji je potreban da protekne od setve semena trave i faza koje će neminovno uslediti do dobijanja kompaktnog travnjaka (dodatna prehrana, dosejavnje, prskanje pesticidima kako bi se uništile brzo rastuće korovske biljke ...), dolazimo do zaključka da je razlika u ceni zanemarljiva ili da čak i ne postoji. Naravno da je potrebno, u finansijskom smislu, u samom startu izdvojiti višu sumu novca za varijantu tepih trave, ali i razlika između onaga što se uloži i dobije je sigurno adekvatnija od varijante sejanja semena trave.

formiranje travnjaka

Priprema zemljišta za formiranje travnjaka iziskuje sličan pristup i vreme u oba slučaja. Ono što predstavlja ogromnu razliku je vreme koje je potrebno da bi se došlo do gustog, otpornog i kvalitetnog travnjaka. U slučaju kada se radi o postavljanju busena trave, to vreme je daleko kraće u odnosu na travnjak koji formiramo sejanjem semena trave. Proces povezivanja korenovog sistema iz busena (ukorenjavanje) sa pripremljenom podlogom, traje 15 - 20 dana i možemo reći da je time proces formiranja završen. Po formiranju, travnjak se može odmah bez problema eksploatisati.

Postavljanje tepih trave
lupa

Postavljanje "tepih trave"

Ukrajanje tepih trave
lupa

Ukrajanje "tepih trave"

Zalivenje tepih trave
lupa

Zalivanje "tepih travnjaka"


U slučaju formiranja travnjaka setvom, po setvi semena smo tek na početku. Klijanje, nicanje, rast, prvo košenje, redovno zalivanje, dosejavanje, redovno košenje, đubrenje i još mnogo toga, prethodi formiranju gustog, otpornog i kvalitetnog travnjaka. Pored višemesečnog angažovanja i ako sve bude išlo bez problema uspećete u svojim namerama. Shvatili ste da je period po setvi isto toliko, ako ne i bitniji od same pripreme i setve, naravno ako budete dovojno informisani, neki put i srećni prilikom izbora adekvatne smeše semena trave.

Tek tada možemo izvršiti realno finansijko poređenje cena travnjaka, formiranih na gore navedene načine. Ovako formirane travnjake održavamo na identičan način.

Zasejana povrsina
lupa

Zasejana površina

Zalivanje zasejane povrsine
lupa

Zalivanje zasejane površine

Travnjak formiran setvom
lupa

Travnjak formiran setvom


Skidanje starog travnjaka

Zahvaljujući profesionalnoj mehanizaciji koju posedujemo, možemo mašinski ukloniti postojeći stari i oštećen travnjak ili njegove delove i time drastično podići kvalitet i dinamiku radova.


POSETITE GALERIJU FOTOGRAFIJA
saveti za odrzavanje travnjaka


PRETVORITE VAŠU VIZIJU U STVARNOST,

ZAKAŽITE KONSULTACIJE VEĆ DANAS !


Everris         Osmocote LandscaperPro Pedrollo         Firestone         Hunter