+381 11 22 78 052         +381 61 22 11 091    +381 63 81 07 404       office@aquacentar.rs

Zalivni sistemi

Projektovanje, montaža i održavanje automatskih zalivnih sistema


Hunter industries

Zalivanje zelenih površina spada u neizostavne segmente održavanja svake zelene površine. Ujedno, to je i najdosadniji posao u svakom vrtu ako se izvodi na stari način - klasično putem creva. Automatski zalivni sistemi su nekada predstavljali luksuz i prestiž za korisnika, ali promenom klime i sve češćim žarkim letima, predstavljaju potrebu kako bi se postojeće zelene površine održale i predstavile u što boljem izdanju.

Kako svaka površina za koju se radi zalivni sistem ima svoje specifičnosti, neophodno je za svaku izraditi jedinstven projekat.

Projektovanje zalivnog sistema
Projektovanje zalivnog sistema

To se isključivo postiže tako što se pre svega prikupe neophodni podaci sa terena:

  • statički i dinamički pritisci na postojećoj instalaciji na mestu priključivanja budućeg zalivnog sistema,
  • količinski protok vode u jedinici vremena na mestu priključenja sistema,
  • precizno i u razmeri urađen situacioni plan površine koja će se zalivati, uzimajući u obzir i sve ostale faktore sa terena (nagib i konfiguraciju terena, prepreke i sl.).

Pre izrade projekta navodnjavanja konsultujemo se sa investitorom o željenom načinu rada zalivnog sistema koji može biti:

  • Polu-automatski zalivni sistem (ručno pokretanje zalivnog sistema),
  • Automatski zalivni sistem (automatsko pokretanje sistema, uz prethodno programiranje vremena zalivanja),
  • Automatski SMART zalivni sistem (automatsko pokretanje i programiranje sistema u odnosu na dnevne uslove na terenu).

Ovim sistemom se mogu zalivati sve travnate površine, sve pojedinačno posađene biljke, grupacije biljaka, drvoredi, žive ograde i ostalo. Takođe, zalivni sistemi se instaliraju i na mnogobrojnim sportskim terenima od golf, preko fudbalskih, pa sve do teniskih terena.

Aqua Centar se ne bavi projektovanjem i instalacijom zalivnih sistema improvizacijom, već za izradu projekta zalivnih sistema koristi adekvatan kompjuterski softver, a prilikom montaže iskljucivo Hunter™ elemente. Time garantujemo adekvatan i efikasan zalivni sistem koji štedi Vaše vreme, vodu i novac.

Na osnovu prihvaćenog projekta naš tim iskusnih montera pristupa montaži sistema za navodnjavanje po sistemu "ključ u ruke". U zavisnosti od potrebnog tipa zalivanja, koriste se svi raspoloživi i potrebni "Hunter" elementi (rasprskivači – sprejevi, rotori, "poly drip" - "kap po kap" creva, trake ...) i to isključivo na osnovu projekta dobijenog na osnovu originalnog "Hunter" softvera. Na osnovu svega toga naši klijenti dobijaju i pisanu garanciju na kompletne radove.

Nebrojene su prednosti koje Vam ovaj sistem pruža u poređenju sa dosadašnjim načinom zalivanja:

  • Ušteda Vašeg vremena,
  • Ušteda vode,
  • Adekvatno i kompletno zaliveni travnjaci sa svim biljkama,
  • Vizuelan efekat samog zalivanja - navodnjavanja.


ODRŽAVANJE AUTOMATSKIH ZALIVNIH SISTEMA

Aqua Centar pruža kompletnu uslugu sezonskog održavanja instaliranih automatskih zalivnih sistema.

Prolećno pokretanje zalivnog sistema: Kada proleće stigne i niske temperature polako prestaju, vreme je da Vaš sistem za navodnjavanje pripremite za predstojeću sezonu zalivanja. Prolećno pokretanje sistema za navodnjavanje produžava vek i poboljšava efikasnost zalivnog sistema. Međutim, trebalo bi obratiti pažnju na nekoliko veoma važnih koraka kako ne bi došlo do oštecenja cevi ili drugih komponenti neophodnih za pravilno funkcionisanje zalivnog sistema. Uvek je najbolje rešenje da angažujete profesionalnog izvođača radova, kako bi bili sigurni da je kompletna procedura za prolećno pokretanje ispoštovana.


Zimsko zatvaranje zalivnog sistema: Svake godine, pre pojave prvih mrazeva, zatvaranje zalivnih sistema postaje prioritet za sve sisteme za navodnjavanje kako ne bi došlo do oštećenja instalacija usled mržnjenja, što dovodi do gubitka garancije.


U slučaju potrebe za promenom režima navodnjavanja u odnosu na godišnje doba i trenutne uslove na terenu mozete konsultovati uputstvo za upotrebu Hunter™ programatora ovde:


PRETVORITE VAŠU VIZIJU U STVARNOST,

ZAKAŽITE KONSULTACIJE VEĆ DANAS !


Everris         Osmocote LandscaperPro Pedrollo         Firestone         Hunter